Algemene pers informatie


De Univé Schaatsmarathon Appingedam is een zeer mediageniek evenement gebleken. Na de eerste editie in februari 2012 is de schaatswedstrijd in nagenoeg alle dagbladen terug te vinden geweest en werden radioluisteraars (RTV Noord) en TV-kijkers (NOS) op de hoogte gehouden van het evenement.

Persaccreditatie
Mediavertegenwoordigers kunnen online een accreditatie aanvragen voor de Univé Schaatsmarathon Appingedam. Na ontvangst en goedkeuring van de aanvraag ontvangen zij hierover per email een bericht. De perspassen kunnen voorafgaande aan de eerste wedstrijd op de wedstrijddag worden afgehaald in de Franse School (naast de Nicolaikerk bij de jachthaven van Appingedam).

Voorwaarden accreditatie
-De aanvrager dient in het bezit te zijn van een erkende perskaart, dan wel een schrijven te kunnen tonen van de verantwoordelijke redactiechef.
-Er wordt geen accreditatie verstrekt aan personen die geen aantoonbare journalistieke functie bekleden.
-In principe worden niet meer dan twee vertegenwoordigers per organisatie of titel geaccrediteerd (1 fotograaf, 1 redacteur). Mocht u meer accreditaties willen aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van de organisatie, Abe Kampen via 06-42227268.
-Voor het accrediteren namens een internetsite geldt dat enkel vertegenwoordigers van professioneel opererende redacties toegelaten zullen worden. Zij vertegenwoordigen een website met aantoonbare nieuwswaarde voor de schaatssport in het algemeen en de Univé Schaatsmarathon Appingedam in het bijzonder. Deze websites worden geacht geen commercieel oogmerk te dragen met betrekking tot de verkoop van beeldmateriaal en dienen aantoonbaar een aanzienlijke hoeveelheid digitaal verkeer te genereren. Aanvragen van sites die alleen beeldmateriaal aanbieden kunnen apart beoordeeld worden.
-De perspassen en overige bescheiden kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald in de Franse School (naast Nicolaikerk bij de jachthaven van Appingedam).
-Aan alle geaccrediteerden zal een herkenbaar hesje beschikbaar gesteld worden (borgsom € 20,00) welke VERPLICHT gedragen dient te worden voor toegang tot het parcours. Na afloop wordt de borgsom tegen inlevering geretourneerd.
-In alle gevallen dienen de houders van een perskaart die werkzaam zijn op of direct aan het parcours de aanwijzingen van de medewerkers van de Univé Schaatsmarathon Appingedam , de KNSB en/of van de politie onverwijld op te volgen.
-Ontheffingen om met de auto zo dicht mogelijk bij het parcours te komen worden in principe alleen verstrekt aan fotograven en camera- en geluidsploegen die zware apparatuur nodig hebben voor het verrichten van hun werkzaamheden.